حامیان و همکاران

حمایت مادی این طرح بر عهدهٔ وزارت راه و شهرسازی است.

 

دانشنامهٔ ایران‌شهر از سویی با هدف گستردن اطلاعات و از سویی دیگر با هدف پایه‌گذاری نظامی واحد در ساماندهی اطلاعات، به دنبال همکاری با کلیهٔ مراکزی است که در این حوزه مطالعه و کار می‌کنند؛ این همکاری‌ها شامل تبادل تجربیات و دستاوردها در زمینهٔ قالب‌های جمع‌آوری و تولید اطلاعات، رقومی‌سازی، توصیف مدارک و نرم‌افزارهای ذخیرهٔ اطلاعات و مدارک است. همچنین بخشی از این تعاملات به پیروی از سیاست «دسترس متمرکز به اطلاعات» مربوط به در اختیار گرفتن مدارک موجود در مراکز اطلاعاتی و مدارک نزد اشخاص حقیقی و حقوقی و در دسترس قراردادن آنها از طریق دانشنامه است.

 

در حال حاضر دانشنامه طی تفاهم‌نامه‌هایی با سه مرکز مهم همکاری دارد:

۱. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۳. مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 

تلاش بر این است که به تدریج بر تعداد همکاران افزوده شود. در این راستا برای جلب حمایت مادی و معنوی همه دستگاهها و اشخاص دارای توانایی‌ها و امکانات مرتبط تلاش خواهد شد.