طرح‌ها و انتشارات

دانشنامۀ ایران‌شهر از ابتدای تأسیس تا کنون بیشتر محصولات خود را از طریق وبگاهش در اختیار عموم قرار داده است. این محصولات شامل چندین هزار مدخل و مدرک و یادداشت تحقیق است. 

تعداد این محصولات در حال حاضر (آبان ۱۳۹۷) چنین است:

۴۰ هـزار مـدخل 

۷۴۴۰ مـدرک دیجیتال

همۀ اینها هم اکنون از طریق وبگاه حاضر در دسترس است.

علاوه بر این دانشنامۀ ایران‌شهر در این مدت طرح‌های دیگری را نیز در دست داشته  و محصول برخی از آنها را به صورت چاپی نیز منتشر کرده است. 

 

 

 

فرهنگ‌نامهٔ معماری ایران در مراجع فارسی 

(دو جلد)

از وظایف طرح دانشنامۀ ایرانشهر این است که علاوه بر عرضۀ مطالب تازهای که پیشتر در اختیار همۀ اهل تحقیق نبوده است، دسترس به منابع پیشین را تسهیل کند. بر این اساس، شماری از محصولات جنبی طرح دانشنامه نتیجۀ ساماندهی دوباره و عرضۀ آثاری است که دیگران، احتمالاً با مقصودها و موضوع‌های دیگر، تهیه کرده‌اند؛ اما در هر صورت، به کار محقق تاریخ معماری و شهرسازی ایرانشهر می‌آید. ادامه ...

 


فرهنگ پیشینۀ مطالعات آثار معماری ایران 

(در دست تدوین)
یکی از مشکلات تحقیق در تاریخ معماری ما این است که ابتدایی‌ترین منابع را در اختیار نداریم؛ حتی دربارۀ کالبد آثار و محوطه‌های تاریخی که بیش از دیگر وجوه معماری ایران درباره‌اش کار شده است. مثلاً اگر بخواهید بدانید که دربارۀ یکی از آثار مهم چه تحقیق‌هایی شده و چه کارهایی نشده است و اختلاف آراء چیست؛ یا اگر بخواهید برای درسی که در زمینۀ معرفی آثار می‌دهید اطلاعاتی اولیه گرد آورید، کار جستجوی منابع را تقریباً باید از صفر انجام دهید. به همین سبب، به این فکر افتادیم که فرهنگی دربارۀ پیشینۀ تحقیق در آثار معماری ایران تدوین کنیم. ادامه ...

 

 

اسناد معماری ایران 

(دو جلد)

در میان انواع اسناد مربوط به معماری ایران «وقف‌نامه» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در وقف‌نامۀ‌ هر بنا یا مجموعۀ معماری می‌توان اطلاعات ارزشمندی دربارۀ آن بنا و علل پیدایی آن یافت. این جلد از مجموعۀ «گاهنامۀ اسناد معماری ایران» نُه (۹) سند را در بر دارد و در مجموع شامل دوازده وقف‌نامه است. ادامه ...پرونده‌های ثبتی آثار ملی ایران 

(منتشرشده در وبگاه)
از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۸۸ش حدود ۲۶ هزار بنا و مجموعه و محوطه در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. پروندۀ ثبت بسیاری از این آثار تنها مدرکی است که دربارۀ آن موجود است. با این حال پرونده‌های ثبتی آثار ملی ایران منتشر نشده و پژوهشگران به آن دسترس ندارند. دانشنامۀ ایران‌شهر بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی دارد، پروندۀ ثبت بیش از ۲۲ هزار اثر، از شمارۀ ثبت یک تا ۲۲۷۷۵، را از آن سازمان دریافت کرده و از سال ۱۳۸۸ش و برای نخستین بار در وبگاه خود در دسترس همگان قرار داده است. ادامه ...